Otvoreno pismo javnosti

OTVORENO PISMO JAVNOSTI

Društva sudija Srbije, Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca i Sindikata pravosuđa Srbije

Polazeći od sadržine Predloga Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, a imajući vidu da je u proceduri po hitnom postupku, da je javnosti dostupan od 27.7.2015. godine i da realno nije bilo mogućnosti da se stave predlozi amandmana, prinuđeni smo da se javnosti obratimo na ovaj način upozoravajući na njegove štetne posledice po građane Srbije.

Pre svega, podsećamo da se vladavina prava ostvaruje, između ostalog, podelom vlasti i nezavisnom sudskom vlašću, te da je Visoki savet sudstva nezavisan i samostalan organ koji obezbeđuje i garantuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija a Državno veće tužilaca samostalan organ koji obezbeđuje i garantuje samostalnost javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca u skladu sa Ustavom. Detaljnije…

Konferencija za novinare javnog sektora

DRŽAVA NE UZIMA SINDIKAT ZA OZBILJNOG PARTNERA

Država ne uzima sindikat za ozbiljnog partnera koji predstavlja više stotina hiljada radnika, smatraju u Savezu samostalnih sindikata Srbije.

Oni to potkrepljuju činjenicom da sindikati nisu konsultovani prilikom donošenja zakona o maksimalnom broju državnih službenika.

Potpredsednik sindikata Milan Grujić istakao je i da je ovakav način rešavanja viškova u državnoj upravi omogućava da se nastavi partijsko zapošljavanje.

Takođe, rekao je da otpremnine ne treba da budu niže od 200 evra po godini staža, kao i da će radnici koji budu ostali bez posla biti u veoma nezavidnoj situaciji.

Sindikati takođe ukazuju da je kriterijum po kome se višak određuje prema broju stanovnika lokalne zajednice loš. Detaljnije…

Usvojen predlog zakona o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru

vlada rsBeograd, 25. jul 2015. godine – Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, čija će primena obezbediti reformu javnog sektora, poboljšati efikasnost javne uprave i doprineti finansijskoj konsolidaciji Srbije.

Planirano je da smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru u naredne tri godine umanji rashode na zarade zaposlenih sa sadašnjih 11,8 odsto na 8 odsto BDP-a godišnje.

Vlada je usvojila i Predlog zakona o udžbenicima, čijom će primenom biti poboljšan kvalitet i dostupnost udžbenika svakom učeniku, osigurana potpuna transparentnost postupka odobravanja i izbora udžbenika, kao i način određivanja cene udžbenika, čime će se zaštititi porodični budžeti.

Vlada Srbije usvojila je i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, kojim se povećava efikasnost i ekonomičnost postupka javnih nabavki, kao i intenzitet konkurencije.

Predlog zakona o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru

Tekst objavljen na sajtu Vlade Republike Srbije

PISMO MINISTRU – OTKUD VIŠAK ???

nikola-selakovic-minster-of-justice   Republika Srbija

   MINISTARSTVO PRAVDE

   Nikola Selaković, ministar pravde

Beograd

Nemanjina 22-26

Gospodine ministre,

povodom teksta objavljenog u dnevnom listu „Blic“, dana 17.7.2015. godine, molim Vas da što pre zakažete sastanak sa predstavnicima Sindikata kako biste nam razjasnili nedoumice koje imamo u vezi sa navedenim tekstom. Detaljnije…

VIŠAK ZAPOSLENIH U PRAVOSUĐU ?????

 Sindikat pravosuđa Srbije izražava čuđenje i zabrinutost zbog najave da u pravosuđu postoji višak zaposlenih. Čuđenje jer ne postoji nešto što se zove evropski prosek, pošto broj sudija i tužilaca u svakoj državi zavisi od tradicije, pravnog sistema i slično. Još veće čuđenje jer je upravo u pravosuđu broj zaposlenih smanjivan već dva puta – krajem 2007. i 2009. godine za skoro 3.000 ljudi, što čini blizu 20% zaposlenih u pravosuđu, a zabrinutost jer je pravosuđe zbog toga, kao i zbog dve reformske mreže sudova i uvođenja tužilačke istrage, zatrpano i u zaostatku. Ovakva mera pogodila bi građane koje bi još više udaljila od pravde i sudske zaštite. Detaljnije…

Nabavka komadnog uglja za ogrev

PD “ TE-KO Kostolac “ d.o.o.  Kostolac raspisalo je oglas o prodaji komadnog uglja za 2015. godinu.

Na osnovu raspisanog oglasa kao krajnji korisnici mogu se prijaviti članovi sindikata čija domaćinstva nisu priključena na daljinsko grejanje a maksimalna količina uglja po članu je ograničena na 15 tona sa mogućnošću usklađivanja i na manju količinu od strane prodavca. Samo jedan član sindikata iz istog domaćinstva može se prijaviti za kupovinu uglja.

Cena po toni iznosi 3.201,58 dinara na koju nije obračunat porez na dodatu vrednost i cena prevoza.

Zainteresovani članovi sindikata potrebno je da se prijave najkasnije do 9.6.2015. godine ,  a prijava se vrši u Sindikatu.

Oglas o prodaji komadnog uglja

Organizacija sindikata

Osnovnog suda u Požarevcu

Ljubisav Orbović ponovo izabran za predsednika SSSS

ljuba orbovicDelegati 15. Kongresa Saveza samostalnih sindikata Srbije, velikom većinom glasova, izabrali su danas Ljubisava Orbovića za predsednika Saveza u narednom petogodišnjem periodu.
Pored dosadašnjeg predsednika Orbovića, kandidati za predsednika Saveza bili su i Dragan Zarubica i Jugoslav Ristić.
Zahvalivši se na ukazanom poverenju da ponovo bude na čelu najveće sindikalne centrale u Srbiji, Orbović je rekao da je dobio čast i obavezu da nastavi uspešno započete aktivnosti na organizacionoj reformi Saveza i jačanju njegove uloge u društvu. Detaljnije…

Nacrt zakona o otpuštanju

Poštovani članovi,

U prilogu možete da pročitate Nacrt zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru i stav sindikata povodom tog nacrta.

Za početak da razjasnimo – ovo je nacrt zakona o otpuštanju koji bi trebalo da ozakoni nalog koji je prosleđen korisnicima budžeta početkom godine da linearno smanje broj zaposlenih za 6,5% do 30. juna 2015. godine. Dalje, javna preduzeća su izuzeta, dakle, zbrinjavanje partijskih drugova i drugarica biće nastavljeno. Detaljnije…

Obaveštenje za članove

min pravdeDana 18.5.2015. godine, na inicijativu Sindikata, održana su dva istovremena sastanka u Ministarstvu pravde Republike Srbije.

Sastanku su u ime Ministarstva pravde prisustvovali: Nikola Selaković, ministar pravde, Slavica Jelača, pomoćnik ministra pravde, Dejan Carević, direktor Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom i Nikola Savić, šef kabineta ministra pravde. U ime Sindikata, prisustvovali su: Slađanka Milošević, Dragana Mitrović i Ivica Cvetković. Detaljnije…

HUMANITARNA AKCIJA – PRAVOSUĐE ZA JELENU

Dragi svi,

Naša mlada koleginica Jelena Živković, zaposlena u Prekršajnom apelacionom sudu u Nišu, ima jednu od retkih bolesti pluća, radi se o Histiocitozi X, i neophodno joj je lečenje u inostranstvu. Jelena ima 30 godina, nezaposlenog supruga i maloletno dete. Sa porodicom živi od skromne pravosudne plate koja nije dovoljna da finansira i njeno lečenje.

Zato vas pozivam da zajedno sprovedemo humanitarnu akciju sa ciljem prikupljanja pomoći za našu Jelenu. Molim vas da se odazovete i predlažem da od zarade izdvojite 100 (sto) dinara. Sigurna sam da toliko možete i želite.

Predlažem predsednicima sindikalnih organizacija da obaveste zaposlene o ovoj akciji, da od računovodstva preuzmu spisak zaposlenih i da se zaposleni pored svog imena na spisku potpišu da pristaju da im se od zarade odbije 100 dinara na ime pomoći. Nakon potpisivanja zaposlenih, spisak dostaviti službi računovodstva kako bi im se odbio navedeni iznos.

Ukupni navedeni iznos, prikupljen na ime pomoći, svaka sindikalna organizacija će uplaćivati na račun Jelene Živković, broj 340-0000032212506-20, otvoren kod Erste banke a.d.

Zbog dramatične zdravstvene situacije Jelene Živković, molim vas da akciju sprovedete što pre, odnosno do kraja ovog meseca.

Unapred vam se zahvaljujem na razumevanju za tuđe nevolje i srdačno vas pozdravljam.

Predsednica

Slađanka Milošević

Izvor: Sindikata pravosuđa Srbije