POSLODAVAC PRAVI RUSVAJ U PRAVNOM PORETKU

Sindikat pravosuđa Srbije najoštrije osuđuje postupanje svog poslodavca – Republiku Srbiju za nejednaku primenu propisa o isplati novogodišnjih poklona deci zaposlenih, kao i za obesmišljavanje odredbi o ovoj naknadi u Posebnom kolektivnom ugovoru za državne organe koji je na snazi.

Deci zaposlenih u pravosuđu predviđena je novogodišnja novčana čestika u iznosu od po 1.000 dinara za ovu i dve prethodne godine. Rukovodioci pravosudnih organa (ne svi, čast izuzecima), prinuđuju zaposlene da potpisuju rešenja o prihvatanju novogodišnje poklon čestitke i da se odriču prava na žalbu. U suprotnom, neće dobiti poklon čestitku.

Poseban kolektivni ugovor sadrži odredbu po kojoj je poslodavac u obavezi da deci zaposlenih obazbedi novogodišnju novčanu čestitku u vrednosti do neoporezivog iznosa koji je predviđen zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana. Ova odredba odista omogućuje različitu visinu čestitke ali se to nikako ne može primeniti za radnike kod istog poslodavca, pošto bi nejednaka primena iritirala odredbe o zabrani diskriminacije. Različita visina je moguća ali samo kod različitih poslodavaca a ne i kod istog poslodavca. Prošle godine samo su zaposleni u Vrhovnom kasacionom sudu primili novčanu čestitku i to u iznosu od po 4.000 dinara. Razlika u visini novčanih čestitki u drugim organima i organizacijama Republike, kao i javnim preduzećima, još je drastičnija. Dakle, rusvaj u pravnom poretku pravi poslodavac.

Budžetska ograničenja nisu predviđena u Posebnom kolektivnom ugovoru za državne organe, a pošto kolektivni ugovor po Zakonu o radu može da bude povoljniji od zakonskih propisa, taj argument ne može biti razlog za uspostavljanje razlika u jednakom ostvarivanju prava kod istog poslodavca. U tom smislu, Sindikat pravosuđa Srbije upotrebiće sve pravne lekove koje ima na raspolaganju.

SINDIKAT PRAVOSUĐA SRBIJE

Be Sociable, Share!