Statut Sindikata pravosuđa Srbije [preuzmi ovde]

Pristupnica [preuzmi ovde]

Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika [preuzmi ovde]

Zakon o državnim službenicima i nameštenicima [preuzmi ovde]

Zakon o platama državnih službenika i nameštenika [preuzmi ovde]

Poseban koliktivni ugovor za državne organe [preuzmi ovde]

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu [preuzmi ovde]

Predlog posebnog kolektivnog ugovora za državne organe [preuzmi ovde]

Predlog PKU koji je dostavilo ministarstvo (PKU drzavni organi predlog MDULS-12.02.2015.)

Poseban kolektivni ugovor za državne organe – 2015. godine (PKU mart 2015)

PKU sa predloženim izmenama i dopunama – 2023. PKU DO – sa predlozima izmena i dopuna – jan 2023

Be Sociable, Share!