MeDia Laboratorija – popust i odloženo plaćanje

 

IMG-c05a47d6b587f7ab876ce9180f73ba9e-V      Potpisan je ugovor sa MeDia Laboratorijom za korišćenje usluga i plaćanje sa popustom od 10% kao i odloženim plaćanjem od 2 do 5 mesečnih rata.

MeDia laboratorija se nalazi na adresi ul. Njegoševa br. 9 u Požarevcu ( kod medicine rada), brojevi telefona 012/7102409, 066/8027750.

Obrazac administrativne zabrane i izjava krajnjeg kupca se nalaze u sudskoj upravi. Neophodno je overiti navedene obrasce radi realizacije ugovorenih uslova plaćanja.

Korišćenje usluga MeDia laboratorije sa popustom i odloženim plaćanjem je omogućeno isključivo članovima Organizacije sindikata.

POVEĆANJE KOEFICIJENTA ZA NAMEŠTENIKE

POVEĆANJE KOEFICIJENTA ZA NAMEŠTENIKE

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika objavljen je u „Službenom glasniku“, broj 14/22 od 07.02.2022. godine.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA

Prema Zakonu, osnovna plata određuje se množenjem koeficijenta sa osnovicom za obračun i isplatu plata. Osnovica je jedinstvena i utvrđuje se za svaku budžetsku godinu.

Osnovica za obračun i isplatu plata državnih službenika i nameštenika u „tipičnim“ sudovima, tužilaštvima i zavodima za izvršenje krivičnih sankcija iznosi 25.881,79 dinara koja se množi sa koeficijentom radnog mesta i tako se određuje osnovna plata.

Detaljnije…

POSLODAVAC PRAVI RUSVAJ U PRAVNOM PORETKU

Sindikat pravosuđa Srbije najoštrije osuđuje postupanje svog poslodavca – Republiku Srbiju za nejednaku primenu propisa o isplati novogodišnjih poklona deci zaposlenih, kao i za obesmišljavanje odredbi o ovoj naknadi u Posebnom kolektivnom ugovoru za državne organe koji je na snazi.

Deci zaposlenih u pravosuđu predviđena je novogodišnja novčana čestika u iznosu od po 1.000 dinara za ovu i dve prethodne godine. Rukovodioci pravosudnih organa (ne svi, čast izuzecima), prinuđuju zaposlene da potpisuju rešenja o prihvatanju novogodišnje poklon čestitke i da se odriču prava na žalbu. U suprotnom, neće dobiti poklon čestitku.

Poseban kolektivni ugovor sadrži odredbu po kojoj je poslodavac u obavezi da deci zaposlenih obazbedi novogodišnju novčanu čestitku u vrednosti do neoporezivog iznosa koji je predviđen zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana. Ova odredba odista omogućuje različitu visinu čestitke ali se to nikako ne može primeniti za radnike kod istog poslodavca, pošto bi nejednaka primena iritirala odredbe o zabrani diskriminacije. Različita visina je moguća ali samo kod različitih poslodavaca a ne i kod istog poslodavca. Prošle godine samo su zaposleni u Vrhovnom kasacionom sudu primili novčanu čestitku i to u iznosu od po 4.000 dinara. Razlika u visini novčanih čestitki u drugim organima i organizacijama Republike, kao i javnim preduzećima, još je drastičnija. Dakle, rusvaj u pravnom poretku pravi poslodavac.

Budžetska ograničenja nisu predviđena u Posebnom kolektivnom ugovoru za državne organe, a pošto kolektivni ugovor po Zakonu o radu može da bude povoljniji od zakonskih propisa, taj argument ne može biti razlog za uspostavljanje razlika u jednakom ostvarivanju prava kod istog poslodavca. U tom smislu, Sindikat pravosuđa Srbije upotrebiće sve pravne lekove koje ima na raspolaganju.

SINDIKAT PRAVOSUĐA SRBIJE

SASTANAK U MINISTARSTVU PRAVDE

sladjainela

Sastanku su prisustvovali Nela Kuburović, ministarka pravde, dr Milan Stevović, direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, Dejan Carević, direktor Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom, kao i Petar Rundić, šef kabineta.

Prema rečima ministarke pravde povišica je izvesna a pomoć će se isplaćivati zaposlenima u istom iznosu jer je priliv sudskih taksi isti, pa čak možda i slabiji tako da nema uslova za uvećanje tog iznosa. Preuzela je na sebe obavezu da reši problem sa isplatom dogovorene pomoći u zatvorima čiji upravnici nisu doneli rešenja. Pored toga, ministarka se u našem prisustvu dogovorila sa direktorom Stevovićem da se reši problem dugovanja Uprave prema zatvorskim ustanovama u vezi sa rekreativnim odmorom. Takođe, ministarka je izrazila nadu da će ove godine deca zaposlenih u pravosudnim organima Srbije dobiti novogodišnje poklone. Detaljnije…

MINISTARSTVU PRAVDE

nela-kuburovic

Republika Srbija

MINISTARSTVO PRAVDE

Za Nelu Kuburović, ministarku pravde

Beograd
Nemanjina 22-26
a

Poštovana,

S obzirom na to da nas od novembra prošle godine onako „ministarski može mi se“ izbegavate, zahtevamo hitan sastanak ili bez sastanka sledeće:

 

1. Prijem svih zaposlenih na određeno u radni odnos na neodređeno vreme jer se time ne bi poremetila budžetska konsolidacija i ne bi se prekršila zabrana zapošljavanja, imajući u vidu to da rade godinama, odnosno da su sredstva planirana, to jest da se zbog toga ne bi uvećali budžetski izdaci, a naročito imajući u vidu uvećan obim posla zbog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici;

2. Isplatu namešteničkog dodatka ili pomeranje namešteničkih koeficijenata kako bi se, osim u poslu, nameštenici i u finansijskom smislu približili državnim službenicima (za isti rad ista plata);

3.  Povećanje plata svima u pravosuđu (sudovima, tužilaštvima i zatvorima) a posebno nosiocima pravosudnih funkcija koji su do sada izuzimani od povišica. Između ostalih garancija, i finansijska predstavlja jednu od garancija njihove nezavisnosti.

  Detaljnije…

VAŽNO OBAVEŠTENJE – SASTANAK SA PREMIJEROM

uzvicnikU Vladi Srbije zakazan je sastanak Sindikatu pravosuđa Srbije za 29. novembar 2016. godine, u 8.30 časova. Zašto? Možemo samo da nagađamo.

Kao što znate, nakon sastanka u Ministarstvu pravde, održanom 31.10.2016. godine, štrajk je odložen, između ostalog, i zbog toga što je ministarka pravde sa svojim timom garantovala da će premijer održati datu reč. Zajedno smo odredili rok od najduže 15 dana.

Pošto je rok prošao, a Sindikatu upućen poziv za sastanak sa premijerom, možemo samo da nagađamo o tome šta će biti tema sastanka sa premijerom.

Na primer:

- možda hoće da se dogovorimo o dogovoru;

- možda je odlučio da nam lično uruči zaključak o sprovođenju dogovora;

- možda hoće da nam predoči način i dinamiku realizacije dogovora;

- možda hoće da nas svojom verbalnom zavodljivošću obmane kako je samo štednja (a u našem slučaju samo na sirotinji) nužan način za konsolidaciju budžeta i razlog za „pogaženu reč“…

Mnogo je možda, i zato za nas dato obećanje predstavlja stvar principa i poverenja, jer se čovek vezuje za reč. Pošten čovek kaže ono što misli i uradi ono što kaže.

IZVOR: SINDIKATA PRAVOSUĐA SRBIJE

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Dana 31. oktobra.2016. godine, nismo odustali nego zastali sa štrajkom.

Smatramo da smo postigli dogovor jedino moguć u datim okolnostima, s tim što je izrada budžeta u toku i pregovori se nastavljaju.

Osnovicu za obračun zarada nije bilo moguće pomeriti u većem procentu, jer u skladu sa njom platu prima i državna uprava (njih oko 40.000) što bi znatno uvećalo masu sredstava za plate? Zato i jeste rešenje poseban zakon za pravosudne službenike.

Nije bilo vremena da obavimo konsultacije sa vama. Međutim, naš Statut, kao i Zakon o štrajku daje vam pravo da ne prihvatite dogovor koji smo postigli. Ukoliko niste zadovoljni rezultatima, svaka sindikalna organizacija može, u skladu sa Statutom Sindikata pravosuđa Srbije, kao i u skladu sa Zakonom o štrajku, odlukom većine zaposlenih da organizuje i stupi u štrajk.

S tim u vezi, ukoliko ste spremni da takvu odluku donesete, možemo da zamenimo uloge i mi ćemo vas iskreno podržati sa željom da uspete i istrajete u svojim zahtevima. Bićemo vam veoma zahvalni na svemu što vi „izborite“ a što će unaprediti naš materijalni položaj.

IZVOR: SINDIKAT PRAVOSUĐA SRBIJE

ODRŽAN SASTANAK U MINISTARSTVU PRAVDE

Dana 25.10.2016. godine, održan je sastanak u Ministarstvu pravde u cilju iznalaženja rešenja za novonastalu ozbiljnu situaciju. Dve delegacije razmenile su mišljenja o željama i mogućnostima. Obe strane ostale su pri svojim čvrstim stavovima. Drugim rečima, i današnji socijalni dijalog ostao je u pokušaju.

Naime, ministarka pravde izjavila je da je zahtev Sindikata pretenciozan, uz navođenje određenih mogućnosti ali bez konkretnih rešenja, s obzirom na to da su pregovori sa Misijom MMF-a u toku.

Imajući u vidu to da Ministarstvo pravde smatra da je zahtev Sindikata pretenciozan, a Sindikat smatra da je naš poslodavac nekome majka a nekome maćeha, trebalo bi izvršiti određene provere i pribaviti dokaze u prilog jednoj ili drugoj tvrdnji.

S tim u vezi, Sindikat pravosuđa Srbije uputio je zahtev Ministarstvu pravde da za nastavak pregovora, ukoliko do nastavka dođe, pribavi određene podatke od Ministarstva finansija.

U cilju uporedivosti, potrebno je pribaviti podatke o platama i drugim primanjima ostalih budžetskih korisnika, kao i podatak o povišici koju su dobijali u periodu od 2012. godine pa do danas (policija, zdravstvo, prosveta, vojska i, naravno, javna preduzeća…). Tek nakon pribavljanja navedenih podataka, Sindikat pravosuđa Srbije biće u mogućnosti da izvrši prilagođavanje svog zahteva.

IZVOR: SINDIKAT PRAVOSUĐA SRBIJE

SA KONFERENCIJE ZA MEDIJE

20. oktobar 2016.

 Sindikat pravosuđa Srbije doneo je Odluku o stupanju u štrajk 1. novembra 2016. godine.

Jedini i opravdani zahtev jeste povećanje zarada sudskog, tužilačkog i zatvorskog osoblja. Posebno naglašavamo da će štrajkovati službenici čije plate se kreću od 25.000 do 30.000 dinara.

Plate u pravosuđu nisu povećavane punih šest godina, tačnije od poslednjeg štrajka 2010. godine. Godinama smo razgovarali i naš poslodavac je uvek varao, odnosno nikada nije bio iskreno zainteresovan za poboljšanje materijalnog položaja pravosudnih službenika.

Svojim postupcima u vidu zamajavanja, obmanjivanja i neispunjenih obećanja, poslodavac je izazvao bunt i nezadovoljstvo kod pravosudnih službenika.

IZVOR: SINDIKAT PRAVOSUĐA SRBIJE