SAOPŠTENJE VLADE REPUBLIKE SRBIJE

Vlada usvojila predloge zakona o izvršenju i o uređenju sudova

 

Beograd, 30. oktobar 2015. godine – Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o izvršenju i obezbeđenju kojim je predviđeno da izvršitelji budu nadležni za sprovođenje svih izvršenja, izuzev izvršenja u porodičnim sporovima i vraćanju zaposlenog na rad, koje ostaje u nadležnosti sudova.

Detaljnije…

VLADI SRBIJE

slađanka milosevic    Poštovani, Sindikat pravosuđa Srbije pozdravlja vašu nameru da uredite sistem plata u javnom sektoru. Međutim, ne možemo da aplaudiramo samo nameri, jer sadržina radne verzije zakona o sistemu plata u javnom sektoru nije u skladu sa namerom. Zbog toga Sindikat pravosuđa Srbije ostaje pri svom stavu i zahteva od vas da povučete iz javne rasprave navedenu radnu verziju i sačinite novu, uz aktivnije učešće sindikata, koja će odgovarati stvarnom stanju i procesu promena. Detaljnije…

NACRT ZAKONA O SISTEMU PLATA U JAVNOM SEKTORU

slađanka milosevic    Sindikat pravosuđa Srbije zahteva od Vlade Srbije da povuče verziju zakona o sistemu plata u javnom sektoru iz javne rasprave i prestane da obmanjuje javnost, odnosno da otvoreno prizna da je taj zakon, u stvari, velika obmana i zaklon za zabušante. Ovo zbog toga što Vlada nije konsultovala sindikate i time poslala poruku da ih ne priznaje za socijalne partnere. Pored toga, trebalo je da Vlada krene obrnutim redom, odnosno od sebe, svojih javnih preduzeća i agencija jer oni, zajedno, predstavljaju rušilački faktor i destabilizuju javne finansije dok uvek isti trpe i ispaštaju. Tamo gde je trebalo vlast nije ni dirnula. Detaljnije…

JAVNA RASPRAVA O NACRTIMA ZAKONA

vlada rsNadležna Ministarstva pozivaju sve građane i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstovima Nacrta zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, kao i o Nacrtu zakona o izvršenju i obezbeđenju i daju svoje mišljenje, predloge i sugestije.

Nacrt zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

Nacrt zakona o izvršenju i obezbeđenju

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izvršenju i obezbeđenju je završena ali imajući u vidu da je Zakon još uvek u nacrtu verujemo da će Ministarstvo pravde razmotriti sva dostavljena mišljenja i sugestije i na osnovu toga uraditi Predlog zakona.

Inicijativa Ustavnom sudu

ustavni-sud-foto-D-JEVREMOVICHSindikat pravosuđa Srbije podneo je Ustavnom sudu Srbije inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredbe člana 4. stav 2. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama koji propisuje da koeficijent, osim složenosti, odgovornosti i stručne spreme, sadrži i dodatak na ime ishrane tokom rada i regresa za godišnji odmor. Ovo zbog toga što su zaposleni u pravosuđu diskriminisani u odnosu na druge korisnike javnih sredstava jer zaposleni u sudovima, tužilaštvima i zatvorima ove naknade ne primaju godinama. Izražavamo sumnju da se, možda, novac za to izdvaja i nenamenski troši.

Prilog: Inicijativa Ustavnom sudu Republike Srbije

Tekst preuzet sa sajta Sindikata pravosuđa Srbije

Sastanak sa ministrom pravde

nikola-selakovic-minster-of-justiceNa insistiranje Sindikata pravosudja Srbije, dana 7. avgusta 2015. godine održan je sastanak sa ministrom pravde Nikolom Selakovićem povodom izjava anonimnih zvaničnika iz Vlade da u pravosuđu postoji višak sudija, zaposlenih i da su plate u sudstvu veće nego prosečna plata u sektoru države.

Sindikat je ukazao na to da Vlada Srbije u svojim zakonima, i to u Zakonu o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru i Zakona o budžetskom sistemu javni sektor različito tretira, kao i da je neprihvatljivo to što utvrđivanje navodnih viškova sprovodi Vlada bez konsultacija sa sindikatom kao socijalnim partnerom. Takođe, ukazali smo i na to da je nelogično da se smanjuje tamo gde je već smanjivano, a da ni u jednoj opštini, javnom preduzeću ili ministarstvu nije došlo do otpuštanja, čak i zapošljavaju. Detaljnije…

Zakon o broju zaposlenih usvojen, slede otpuštanja

narodna_skupstina_srbijeBEOGRAD – Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, kojim treba da se smanje viškovi, usvojen je danas u Skupštini Srbije.

Tim zakonom, za koji je glasalo 140 poslanika, dok je četvoro bilo protiv, trebalo bi da se omogući da se troškovi svedu u održive okvire sa optimalnim brojem zaposlenih u javnom sektoru, čime bi se unapredila efikasnost javne uprave.

Dimenzioniranje javne uprave treba da obuhvati tri cilja – smanjenje troškova zaposlenih, povećanje kvaliteta javnih usluga i smanjenje troškova organizacije.  Detaljnije…

Otvoreno pismo javnosti

OTVORENO PISMO JAVNOSTI

Društva sudija Srbije, Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca i Sindikata pravosuđa Srbije

Polazeći od sadržine Predloga Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, a imajući vidu da je u proceduri po hitnom postupku, da je javnosti dostupan od 27.7.2015. godine i da realno nije bilo mogućnosti da se stave predlozi amandmana, prinuđeni smo da se javnosti obratimo na ovaj način upozoravajući na njegove štetne posledice po građane Srbije.

Pre svega, podsećamo da se vladavina prava ostvaruje, između ostalog, podelom vlasti i nezavisnom sudskom vlašću, te da je Visoki savet sudstva nezavisan i samostalan organ koji obezbeđuje i garantuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija a Državno veće tužilaca samostalan organ koji obezbeđuje i garantuje samostalnost javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca u skladu sa Ustavom. Detaljnije…

Konferencija za novinare javnog sektora

DRŽAVA NE UZIMA SINDIKAT ZA OZBILJNOG PARTNERA

Država ne uzima sindikat za ozbiljnog partnera koji predstavlja više stotina hiljada radnika, smatraju u Savezu samostalnih sindikata Srbije.

Oni to potkrepljuju činjenicom da sindikati nisu konsultovani prilikom donošenja zakona o maksimalnom broju državnih službenika.

Potpredsednik sindikata Milan Grujić istakao je i da je ovakav način rešavanja viškova u državnoj upravi omogućava da se nastavi partijsko zapošljavanje.

Takođe, rekao je da otpremnine ne treba da budu niže od 200 evra po godini staža, kao i da će radnici koji budu ostali bez posla biti u veoma nezavidnoj situaciji.

Sindikati takođe ukazuju da je kriterijum po kome se višak određuje prema broju stanovnika lokalne zajednice loš. Detaljnije…

Usvojen predlog zakona o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru

vlada rsBeograd, 25. jul 2015. godine – Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, čija će primena obezbediti reformu javnog sektora, poboljšati efikasnost javne uprave i doprineti finansijskoj konsolidaciji Srbije.

Planirano je da smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru u naredne tri godine umanji rashode na zarade zaposlenih sa sadašnjih 11,8 odsto na 8 odsto BDP-a godišnje.

Vlada je usvojila i Predlog zakona o udžbenicima, čijom će primenom biti poboljšan kvalitet i dostupnost udžbenika svakom učeniku, osigurana potpuna transparentnost postupka odobravanja i izbora udžbenika, kao i način određivanja cene udžbenika, čime će se zaštititi porodični budžeti.

Vlada Srbije usvojila je i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, kojim se povećava efikasnost i ekonomičnost postupka javnih nabavki, kao i intenzitet konkurencije.

Predlog zakona o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru

Tekst objavljen na sajtu Vlade Republike Srbije