Sastanak sa ministrom pravde

nikola-selakovic-minster-of-justiceNa insistiranje Sindikata pravosudja Srbije, dana 7. avgusta 2015. godine održan je sastanak sa ministrom pravde Nikolom Selakovićem povodom izjava anonimnih zvaničnika iz Vlade da u pravosuđu postoji višak sudija, zaposlenih i da su plate u sudstvu veće nego prosečna plata u sektoru države.

Sindikat je ukazao na to da Vlada Srbije u svojim zakonima, i to u Zakonu o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru i Zakona o budžetskom sistemu javni sektor različito tretira, kao i da je neprihvatljivo to što utvrđivanje navodnih viškova sprovodi Vlada bez konsultacija sa sindikatom kao socijalnim partnerom. Takođe, ukazali smo i na to da je nelogično da se smanjuje tamo gde je već smanjivano, a da ni u jednoj opštini, javnom preduzeću ili ministarstvu nije došlo do otpuštanja, čak i zapošljavaju.

Posebno smo naglasili da su do sada jedino otpuštani radnici iz pravosudja a da je početkom godine bilo otpuštanja i u srpskim zatvorima koji godinama rade sa manjim brojem zaposlenih. Podsetili smo i na to da su otpuštanja tokom reforme pravosuđa koja je sprovela prethodna vlast bila brutalna čije posledice još osećamo. Manji broj zaposlenih radi više posla a zarade su u pravosuđu ispod svakog ljudskog dostojanstva a ne veće za 25% od ostalih iz sektora države. Naposletku izneli smo i primedbu na izjavu ministra pravde da je uvođenje nove mreže sudova i tužilačke istrage bilo praćeno „kadrovskim ojačavanjem“ u skladu sa materijalnim resursima. Prevedeno, ojačavanja nije bilo jer nije bilo ni materijalnih resursa.

Prema rečima ministra pravde, prilikom davanja izjava o višku u pravosuđu niko ga iz Vlade zvanično, niti nezvanično, nije konsultovao. Međutim, smanjenja broja zaposlenih će biti. Socijalnog programa nema jer će racionalizacija u pravosuđu biti sprovedena putem prirodnog odliva kadrova, odnosno odlaskom zaposlenih u penziju i premeštanjem viška tamo gde je manjak. Svestan je činjenice da je zatekao kadrovski, prostorno, tehnički i finansijski unakaženi pravosudni sistem i, prema njegovim rečima, Ministarstvo čini sve kako bi se on poboljšao. Garantovao je da u zatvorima više neće biti otpuštanja, odnosno da se radi na novim pravilnicima o sistematizaciji i da će doći do zapošljavanja novih lica, jer su sistematizacije u zatvorima popunjene tek oko 60% a negde i manje. Penzionisanja pod posebnim uslovima u zatvorima, iako zakon dozvoljava, a zbog očiglednog manjka zaposlenih neće biti. Bezbednost ustanova i zdravlje zaposlenih u zatvorima koji rade u daleko težim uslovima od svih iz „javnog sekora“ zahtevaju veću brigu države. Rekao je da je premijera upoznao sa lošim materijalnim položajem zaposlenih u sudovima, tužilaštvima i zatvorima i da je dobio uveravanja od premijera da će, ukoliko zaista bude najavljenog povećanja zarada, biti obuhvaćeni i zaposleni čiji je on ministar.

Tekst preuzet sa sajta Sindikata pravosuđa Srbije

 

 

Be Sociable, Share!