SASTANAK U MINISTARSTVU PRAVDE

sladjainela

Sastanku su prisustvovali Nela Kuburović, ministarka pravde, dr Milan Stevović, direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, Dejan Carević, direktor Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom, kao i Petar Rundić, šef kabineta.

Prema rečima ministarke pravde povišica je izvesna a pomoć će se isplaćivati zaposlenima u istom iznosu jer je priliv sudskih taksi isti, pa čak možda i slabiji tako da nema uslova za uvećanje tog iznosa. Preuzela je na sebe obavezu da reši problem sa isplatom dogovorene pomoći u zatvorima čiji upravnici nisu doneli rešenja. Pored toga, ministarka se u našem prisustvu dogovorila sa direktorom Stevovićem da se reši problem dugovanja Uprave prema zatvorskim ustanovama u vezi sa rekreativnim odmorom. Takođe, ministarka je izrazila nadu da će ove godine deca zaposlenih u pravosudnim organima Srbije dobiti novogodišnje poklone.

Direktor uprave izjavio je da je 28 zaposlenih premešteno na rad u ustanovama koje su bliže njihovom mestu prebivališta, da su raspisani konkursi za određena radna mesta i najavio raspisivanje novih konkursa. U toku je javna nabavka za službene legitimacije i uniforme. Dodao je i to da podržava predlog za izmenu Zakona o državnim službenicima oko produženog godišnjeg odmora za zaposlene u Specijalnoj zatvorskoj bolnici koji je Sindikat pravosuđa Srbije uputio Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu kao predlagaču tog zakona. I ministarka se saglasila sa tim predlogom.

Sindikat pravosuđa Srbije izrazio je zadovoljstvo zbog toga što Vlada Srbije, obećavajući povišicu, nije izuzela zaposlene u pravosuđu već se i oni nalaze na spisku za povišicu. Međutim, pravom zadovoljstvu mesta nema jer je izrada Budžeta u toku pa ćemo pričekati dok ne vidimo predloženu visinu osnovice za obračun zarada, kao i isplatu po tom obračunu. Slavica Jelača, pomoćnica za finansije bila je opravdano odsutna ali je i opravdano nedostajala.

Sindikat je saopštio svoj stav da su prioritet zaposleni na određeno vreme, kao i nameštenici. Predloženo je da se svi zaposleni na određeno vreme prime u radni odnos, da se donese odluka o privremenom zapošljavanju još lica u Beogradu, kao i da se koeficijent nameštenika pomeri za 0,25, imajući u vidu činjenicu da im je ukinuta nameštenička nagrada, da nemaju mogućnost napredovanja i da određene grupe nameštenika rade iste poslove kao i državni službenici a da je razlika u plati velika, tako da su demotivisani i diskriminisani. Popunjavanje određenih radnih mesta je nužnost i primedbovali smo da novca ima za sudske postupke, kamate, kazne funkcionera za njihove greške ali nema da se plati rad. Sve ovo naročito zbog dodatnog opterećenja oko postupanja u predmetima za nasilje u porodici. Preneli smo ministarki i to da ima zloupotreba Zakona o sprečavanju nasilja u porodici ali da svaki događaj, bez obzira na to što ne sadrži obeležja krivičnog dela, zahteva određeno vreme i rad tužilaca, sudija i osoblja. Podsetili smo da je u toku izrada novog zakona o bezbednosti javnog saobraćaja i da bi trebalo predložiti drugačiju raspodelu prekršajnih kazni. Što se tiče zastoja u radu Radne grupe oko izrade posebno zakona za pravosudnu administraciju saopštili smo ministarki da smatramo da je to bila „zvečka“ za Sindikat kako bi se njome bavili.

Što se tiče zapošljavanja, ministarka pravde rekla je da skoro uvek daju saglasnost za zapošljavanje kada im se starešine obrate ali da se starešine organa ne obraćaju, kao i da odgovornost za rad na određeno vreme u produženom trajanju mimo zakona snose rukovodioci pravosudnih organa a ne Ministarstvo. Dodala je i to da je objavljen Pravilnik o postupku prijema pripravnika i da će ga dostaviti Sindikatu, kao i to da će dostaviti podatke koje je Sindikat zahtevao. Posebno je naglasila da će biti primljeno 160 pripravnika. Prethodni ministar je obećavao da će primiti 200 pripravnika ali se to nije dogodilo, tako da se nadamo da će ministarka održati reč. Prilikom izrade budžeta ministarka će se založiti za nameštenike, odnosno za vraćanje namešteničke nagrade kao i poštovanje zakonskih odredbi u vezi sa napredovanjem državnih službenika. Do tada bićemo u kontaktu.

IZVOR: Sindikat pravosuđa

 

Be Sociable, Share!