DALJI KORACI – „PUCANJE“ PRAVNIM SREDSTVIMA

vaznoPreporuka državnim službenicima jeste da iskoriste sva pravna sredstva koja im stoje na raspolaganju.

Prva stvar je zajednička i to će za sve uraditi Sindikat pravosuđa Srbije. U ime svih vrednih državnih službenika, Sindikat će podneti inicijativu Ustavnom sudu za ispitivanje ustavnosti i zakonitosti Zaključka Vlade kojim je prekoračila svoja ovlašćenja mešajući se u rad zakonodavne i sudske vlasti. Detaljnije…

O B A V E Š T E NJ E

 vazno obavestenjeDana 3. aprila 2015. godine, na inicijativu Sindikata, a po pozivu iz Ministarstva pravde, održan je hitan sastanak sa Jelača Slavicom, pomoćnikom ministra pravde za materijalno-finansijsko poslovanje i Dejanom Carevićem.

Raspravljalo se o kašnjenju u isplati zarada zaposlenima u tužilaštvima i dodatku za poboljšanje materijalnog položaja, kao i zabrani napredovanja državnih službenika.

Plata u tužilaštvima kasnila je zbog provere broja prekovremenih sati. Sindikat je objasnio da su zaposleni u tužilaštvima zbog nedovoljnog broja u nemogućnosti da završe tužilački posao tokom radnog vremena i da su, u stvari, prinuđeni da rade i prekovremeno. Pored toga, izvršioci krivičnih dela ne vode računa o tome da li krivična dela vrše tokom ili van radnog vremena, zbog čega su tužioci i zaposleni dužni da dežuraju. Detaljnije…

ZAHTEV MINISTRU ZA SASTANAK

  1. april 2015.

MINISTARSTVO PRAVDEnikola-selakovic-minster-of-justice

Za Nikolu Selakovića, ministra pravde

Poštovani,

zahtevamo da hitno zakažete sastanak na kojem bi raspravili nekoliko važnih stvari zbog kojih u pravosuđu vri kao u košnici.

Goruća pitanja za zaposlene u pravosuđu su:

  1. Poštovanje nedavno potpisanog Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe;
  2. Stavljanje van snage zaključka Vlade Srbije o protivzakonitoj zabrani napredovanja državnih službenika;
  3. Zaustavljanje otpuštanja zatvorskih radnika;
  4. Izrada akata o proceni rizika radnog mesta u sudovima i tužilaštvima.

 

Ukoliko do ponedeljka 6. aprila 2015. godine ne zakažete sastanak kako bismo rešili sporne stvari, obaveštavam vas da su zaposleni u pravosuđu spremni za kolektivnu akciju.

Predsednica

Slađanka Milošević

 

ZAKLJUČAK VLADE IZNAD ZAKONA

vlada rsSindikat pravosuđa Srbije najoštrije osuđuje Vladu Srbije koja je dana 26. marta 2015. godine donela zaključak broj 05 Broj: 401-3106/2015 kojim se direktno meša u zakonodavnu, pa i u sudsku vlast. Umesto da je predložila izmenu zakona, Vlada se drznula i svojim zaključkom se stavila iznad zakona. Navedeni zaključak ima značenje izmena člana 16. i 17. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, jer se zaključkom zabranjuje napredovanje državnih službenika u viši platni razred, a Vlada za to nema ovlašćenja. Ovaj zaključak nije donet kako bi se sprovodile odredbe zakona već da bi se one kršile. Detaljnije…

INFORMACIJA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE – NAPREDOVANJE

Sa terena dobijamo informacije da je ocenjivanje državnih službenika okončano, ali da nisu svi državni službenici napredovali u skladu sa svojim ocenama.

Podsećamo da ocenjivanje državnih službenika, osim što ima za cilj otkrivanje i otklanjanje nedostataka u radu državnih službenika, ima za cilj i napredovanje kao podsticaj za ostvarivanje boljih rezultata rada. Dobri rezultati rada stvaraju uslov za prelazak u viši platni razred. Detaljnije…

Poseban kolektivni ugovor za državne organe objavljen je u „Službenom glasniku RS“, broj 25 od 13. marta 2015. godine.

PKU za državne organe

POTPISAN POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR

rukovanjeMinistarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički potpisala je danas Poseban kolektivni ugovor sa predstavnicima Sindikata pravosuđa Srbije, Sindikata uprave Srbije i Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije.

Prilikom pravljenja ovog kolektivnog ugovora posebna pažnja posvećena je tome da zaposleni u državnoj upravi i pravosuđu Srbije mogu u procesima reorganizacije, unapređenja rada i racionalizacije, da računaju na jasno određene kriterijume, rekla je Udovički, nakon potpisivanja u Vladi Srbije. Detaljnije…

Potpisivanje PKU

potpisivanje-ugovoraNa svojoj sednici, održanoj 5. marta 2015. godine, Vlada Srbije dala je saglasnost za potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora za državne organe. Potpisivanje kolektivnog ugovora zakazano je za ponedeljak, 9. mart 2015. godine, u 10.00 časova.

Izvor : Sindikat pravosuđa Srbije

OBAVEŠTENJE – PKU

ugovoripotpis32wDanas je, nakon korekcija, stigao konačan tekst kolektivnog ugovora, kao što je i obećano. Tim ugovorom dosadašnja prava nisu smanjena ali nisu ni uvećana. Niti je za radovanje, niti je za tugovanje. Ne mogu da tvrdim da je rezultat partnerstva ili nesaradnje, ali ne mogu da tvrdim ni da to nije. Rezultat je od svega pomalo.

Ipak, ukratko, znam da sve zaposlene u pravosuđu najviše interesuje stimulacija. Dobro je to što je ona sada u članu 42, ali preobražena u dodatak za poboljšanje materijalnog položaja i uslova rada.

PKU ZA DRŽAVNE ORGANE sa unesenim primedbama (.pdf)

Izvor: Sindikat pravosuđa Srbije

 

Poseban kolektivni ugovor !?!

vlada rsNa današnjem sastanku u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, a nakon dostavljanja mišljenja nadležnih ministarstava, tekst Predloga posebnog kolektivnog ugovora za državne organe usaglašen je u skladu sa tim mišljenjima. Sutra, dakle, 27.2.2015. godine, usaglašen tekst će biti dostavljen ovlašćenim reprezentativnim sindikatima koji učestvuju u pregovorima (nama, Sindikatu uprave i SOPOS-u) i Vladi Srbije.

Nakon toga, Vlada Srbije (kolektivno telo – vlasnik naših života) će na svojoj sednici odlučiti da li će ili neće potpisati takav kolektivni ugovor. Kada će biti sednica Vlade ne znamo, jer nismo vidoviti. Ono što znamo jeste to da će o našim mizernim dodatnim primanjima ugrađenim u kolektivni ugovor, u Vladi Srbije da odlučuju oni koji ne znaju koliko i na ime čega primaju. Imaju sreću pa sami odlučuju o sopstvenim primanjima. Detaljnije…