JAVNA RASPRAVA O NACRTIMA ZAKONA

vlada rsNadležna Ministarstva pozivaju sve građane i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstovima Nacrta zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, kao i o Nacrtu zakona o izvršenju i obezbeđenju i daju svoje mišljenje, predloge i sugestije.

Nacrt zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

Nacrt zakona o izvršenju i obezbeđenju

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izvršenju i obezbeđenju je završena ali imajući u vidu da je Zakon još uvek u nacrtu verujemo da će Ministarstvo pravde razmotriti sva dostavljena mišljenja i sugestije i na osnovu toga uraditi Predlog zakona.

Be Sociable, Share!