Usvojen predlog zakona o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru

vlada rsBeograd, 25. jul 2015. godine – Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, čija će primena obezbediti reformu javnog sektora, poboljšati efikasnost javne uprave i doprineti finansijskoj konsolidaciji Srbije.

Planirano je da smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru u naredne tri godine umanji rashode na zarade zaposlenih sa sadašnjih 11,8 odsto na 8 odsto BDP-a godišnje.

Vlada je usvojila i Predlog zakona o udžbenicima, čijom će primenom biti poboljšan kvalitet i dostupnost udžbenika svakom učeniku, osigurana potpuna transparentnost postupka odobravanja i izbora udžbenika, kao i način određivanja cene udžbenika, čime će se zaštititi porodični budžeti.

Vlada Srbije usvojila je i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, kojim se povećava efikasnost i ekonomičnost postupka javnih nabavki, kao i intenzitet konkurencije.

Predlog zakona o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru

Tekst objavljen na sajtu Vlade Republike Srbije

Podeli sa drugima!