vesti

Obaveštenje za članove

min pravdeDana 18.5.2015. godine, na inicijativu Sindikata, održana su dva istovremena sastanka u Ministarstvu pravde Republike Srbije.

Sastanku su u ime Ministarstva pravde prisustvovali: Nikola Selaković, ministar pravde, Slavica Jelača, pomoćnik ministra pravde, Dejan Carević, direktor Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom i Nikola Savić, šef kabineta ministra pravde. U ime Sindikata, prisustvovali su: Slađanka Milošević, Dragana Mitrović i Ivica Cvetković. Detaljnije…

HUMANITARNA AKCIJA – PRAVOSUĐE ZA JELENU

Dragi svi,

Naša mlada koleginica Jelena Živković, zaposlena u Prekršajnom apelacionom sudu u Nišu, ima jednu od retkih bolesti pluća, radi se o Histiocitozi X, i neophodno joj je lečenje u inostranstvu. Jelena ima 30 godina, nezaposlenog supruga i maloletno dete. Sa porodicom živi od skromne pravosudne plate koja nije dovoljna da finansira i njeno lečenje.

Zato vas pozivam da zajedno sprovedemo humanitarnu akciju sa ciljem prikupljanja pomoći za našu Jelenu. Molim vas da se odazovete i predlažem da od zarade izdvojite 100 (sto) dinara. Sigurna sam da toliko možete i želite.

Predlažem predsednicima sindikalnih organizacija da obaveste zaposlene o ovoj akciji, da od računovodstva preuzmu spisak zaposlenih i da se zaposleni pored svog imena na spisku potpišu da pristaju da im se od zarade odbije 100 dinara na ime pomoći. Nakon potpisivanja zaposlenih, spisak dostaviti službi računovodstva kako bi im se odbio navedeni iznos.

Ukupni navedeni iznos, prikupljen na ime pomoći, svaka sindikalna organizacija će uplaćivati na račun Jelene Živković, broj 340-0000032212506-20, otvoren kod Erste banke a.d.

Zbog dramatične zdravstvene situacije Jelene Živković, molim vas da akciju sprovedete što pre, odnosno do kraja ovog meseca.

Unapred vam se zahvaljujem na razumevanju za tuđe nevolje i srdačno vas pozdravljam.

Predsednica

Slađanka Milošević

Izvor: Sindikata pravosuđa Srbije

PUCANJE PRAVNIM SREDSTVIMA – KORAK PO KORAK

Za sve pravosudne i ostale državne službenike koji imaju pravo na zakonsko napredovanje i koji žele da provere vladavinu zakona u Srbiji, u prilogu je model zahteva koji bi trebalo da se podnese rukovodiocima za dobijanje rešenja o napredovanju na osnovu ocenjivanja. Nemojte da brinete što ćete se zbog toga zameriti svojim starešinama. Sledite upravo primer starešina koji se olako zameraju baš vama koji doprinosite njihovim izveštajima o radu. Iza vas stoji rad i nema potrebe da im se dodvoravate. Ne zaboravite – i oni se ocenjuju.

MODEL ZAHTEVA RUKOVODIOCU

Sindikat pravosuđa Srbije

Inicijativa Ustavnom sudu

  1. april 2015.

Sindikat pravosuđa Srbije podneo je inicijativu Ustavnom sudu Srbije za ocenu zakonitosti i ustavnosti Zaključka Vlade Srbije, 05 Broj 401-3106/2015 od 26. marta 2015. godine kojim se uskraćuju zakonska prava državnih službenika.

Izvor: Sindikat pravosuđa Srbije                                                                                                              Inicijativa

DALJI KORACI – „PUCANJE“ PRAVNIM SREDSTVIMA

vaznoPreporuka državnim službenicima jeste da iskoriste sva pravna sredstva koja im stoje na raspolaganju.

Prva stvar je zajednička i to će za sve uraditi Sindikat pravosuđa Srbije. U ime svih vrednih državnih službenika, Sindikat će podneti inicijativu Ustavnom sudu za ispitivanje ustavnosti i zakonitosti Zaključka Vlade kojim je prekoračila svoja ovlašćenja mešajući se u rad zakonodavne i sudske vlasti. Detaljnije…

O B A V E Š T E NJ E

 vazno obavestenjeDana 3. aprila 2015. godine, na inicijativu Sindikata, a po pozivu iz Ministarstva pravde, održan je hitan sastanak sa Jelača Slavicom, pomoćnikom ministra pravde za materijalno-finansijsko poslovanje i Dejanom Carevićem.

Raspravljalo se o kašnjenju u isplati zarada zaposlenima u tužilaštvima i dodatku za poboljšanje materijalnog položaja, kao i zabrani napredovanja državnih službenika.

Plata u tužilaštvima kasnila je zbog provere broja prekovremenih sati. Sindikat je objasnio da su zaposleni u tužilaštvima zbog nedovoljnog broja u nemogućnosti da završe tužilački posao tokom radnog vremena i da su, u stvari, prinuđeni da rade i prekovremeno. Pored toga, izvršioci krivičnih dela ne vode računa o tome da li krivična dela vrše tokom ili van radnog vremena, zbog čega su tužioci i zaposleni dužni da dežuraju. Detaljnije…

ZAHTEV MINISTRU ZA SASTANAK

  1. april 2015.

MINISTARSTVO PRAVDEnikola-selakovic-minster-of-justice

Za Nikolu Selakovića, ministra pravde

Poštovani,

zahtevamo da hitno zakažete sastanak na kojem bi raspravili nekoliko važnih stvari zbog kojih u pravosuđu vri kao u košnici.

Goruća pitanja za zaposlene u pravosuđu su:

  1. Poštovanje nedavno potpisanog Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe;
  2. Stavljanje van snage zaključka Vlade Srbije o protivzakonitoj zabrani napredovanja državnih službenika;
  3. Zaustavljanje otpuštanja zatvorskih radnika;
  4. Izrada akata o proceni rizika radnog mesta u sudovima i tužilaštvima.

 

Ukoliko do ponedeljka 6. aprila 2015. godine ne zakažete sastanak kako bismo rešili sporne stvari, obaveštavam vas da su zaposleni u pravosuđu spremni za kolektivnu akciju.

Predsednica

Slađanka Milošević

 

ZAKLJUČAK VLADE IZNAD ZAKONA

vlada rsSindikat pravosuđa Srbije najoštrije osuđuje Vladu Srbije koja je dana 26. marta 2015. godine donela zaključak broj 05 Broj: 401-3106/2015 kojim se direktno meša u zakonodavnu, pa i u sudsku vlast. Umesto da je predložila izmenu zakona, Vlada se drznula i svojim zaključkom se stavila iznad zakona. Navedeni zaključak ima značenje izmena člana 16. i 17. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, jer se zaključkom zabranjuje napredovanje državnih službenika u viši platni razred, a Vlada za to nema ovlašćenja. Ovaj zaključak nije donet kako bi se sprovodile odredbe zakona već da bi se one kršile. Detaljnije…

INFORMACIJA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE – NAPREDOVANJE

Sa terena dobijamo informacije da je ocenjivanje državnih službenika okončano, ali da nisu svi državni službenici napredovali u skladu sa svojim ocenama.

Podsećamo da ocenjivanje državnih službenika, osim što ima za cilj otkrivanje i otklanjanje nedostataka u radu državnih službenika, ima za cilj i napredovanje kao podsticaj za ostvarivanje boljih rezultata rada. Dobri rezultati rada stvaraju uslov za prelazak u viši platni razred. Detaljnije…

Poseban kolektivni ugovor za državne organe objavljen je u „Službenom glasniku RS“, broj 25 od 13. marta 2015. godine.

PKU za državne organe