vesti

PISMO PREMIJERU I MINISTRU PRAVDE

VLADA SRBIJE

Za Aleksandra Vučića, predsednika Vlade                                                                                          

i Nikolu Selakovića, ministra pravde

 

Poštovani,

Republički odbor Sindikata pravosuđa Srbije je zbog najavljenog otpuštanja zaposlenih na određeno vreme, a na zahtev članstva, doneo odluku o Štrajku upozorenja koji će se održati 11. januara 2016. godine, u vremenskom periodu od 12.05 do 13.05 časova.

Prema našem mišljenju, smatramo da odluka o otpuštanju zaposlenih na određeno vreme nije opravdana i nije doneta na osnovu detaljne analize potreba posla. Ona nije u skladu ni sa potrebama građana, brojem nosilaca pravosudnih funkcija, kao ni sa obimom posla, odnosno brojem predmeta u radu. Zato predlažemo da se odluka o otpuštanju zaposlenih na određeno vreme stavi van snage dok se ne preduzmu prethodno predložene mere a nakon toga donesu pravilnici o sistematizaciji radnih mesta. Pored toga, godinama unazad drastično se krši zakon i zloupotrebljava rad na određeno vreme što je, priznaćete, nedopustivo baš u pravosuđu. Radnici na određeno vreme rade dugi niz godina što znači da obim posla nije uvećan privremeno nego trajno. Najvrednije što država ima su ljudi, bez obzira na to gde i šta rade, i oni nisu statistički brojevi! Detaljnije…

hristos se rodi

IZVEŠTAJ SA SEDNICE REPUBLIČKOG ODBORA

Sindikat pravosuđa Srbije

Sindikat pravosuđa Srbije

Na svojoj sednici održanoj 24. decembra 2015. godine, Sindikat pravosuđa Srbije, između ostalih, doneo je i odluku da zaposleni stupe u štrajk upozorenja 11. januara 2016. godine zbog treće redukcije zaposlenih. Ne pristajemo na ponovno uzaludno žrtvovanje zaposlenih u pravosuđu, kako onih na neodređeno tako i onih na određeno radno vreme. Naprotiv, zahtevamo da se svi zaposleni na određeno vreme prime u radni odnos na neodređeno radno vreme zato što potreba za njihovim radom postoji. Istovremeno, zahtevaćemo i objašnjenje kako je moguće da je JP EPS, pored zabrane zapošljavanja, u 2014. godini uspeo da zaposli 4.812 lica. Detaljnije…

Sastanak sindikata sa premijerom Vučićem

vucic3Kao što je prethodno i najavljeno, 10. decembra 2015. godine, održan je sastanak u Vladi Srbije sa Aleksandrom Vučićem, predsednikom Vlade Srbije i Nikolom Selakovićem, ministrom pravde i njegovim najbližim saradnicima.

Sastanak je bio korektan, s tim što nas posebno ohrabruje činjenica da smo uverili predsednika Vlade u dobre namere naših predloga i sugestija i da to ubuduće može da bude dobar osnov za izgradnju odnosa poverenja. Saglasili smo se da dobro funkcionisanje pravosuđa u velikoj meri zavisi od broja zaposlenih, finansijskih sredstava i opreme.

Najvažnije od svega jeste to što niko od zaposlenih na neodređeno vreme u pravosuđu neće ostati bez posla. Što se tiče zaposlenih na određeno vreme o njima će biti više reči sa resornim ministrom, imajući u vidu to da se trenutno radi na novim pravilnicima o sistematizaciji radnih mesta. Detaljnije…

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih

vlada rsU Službenom glasniku br. 101/2015 od 8.12.2015. godine objavljena je Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu.

Odluka se može preuzeti ovde ( Odluka )

Sastanak kod premijera Vučića

vucic3Sastanak kod premijera Vučića zakazan je za četvrtak 10. decembra 2015. godine, u 9.00 časova.

Predložene teme za razgovor su:

– povećanje broja pravosudnih i zatvorskih službenika, odnosno njihovo izuzimanje iz najavljene racionalizacije,

– rešavanje statusa pravosudnih službenika posebnim zakonom i izjednačavanje sa statusom gradskih službenika,

– stopiranje prava iz zakona i kolektivnog ugovora predloženim budžetom za 2016. godinu bez konsultacija sa sindikatima,

– nameštenička nagrada na osnovu rezultata rada (u pravosuđu je zaposleno oko 2.100 nameštenika koji su diskriminisani i nemaju pravo na napredovanje u službi),

– godišnja nagrada i novogodišnji paketići za decu zaposlenih u pravosuđu,

– brzo rešenje plata pravosudnih službenika (onih 77% ispod 30.000 dinara) koje je premijer javno obećao kako se ne bismo osećali zanemarenima. Detaljnije…

O B A V E Š T E N J E

slađanka milosevicDana 18.11.2015. godine, na inicijativu Sindikata pravosuđa Srbije, u Ministarstvu pravde je održan sastanak. Sastanku su prisustvoli ministar pravde Nikola Selaković i njegovi saradnici Dejan Carević, Slavica Jelača, Đorđe Cvetinčanin i Nikola Savić. U ime Sindikata pravosuđa Srbije, pored predsednice Slađanke Milošević, ovom sastanku prisustvovali su i Dragana Mitrović, Dejan Stojisavljević, Dragoljub Kuridža i Ivica Cvetković. Detaljnije…

SAOPŠTENJE VLADE REPUBLIKE SRBIJE

Vlada usvojila predloge zakona o izvršenju i o uređenju sudova

 

Beograd, 30. oktobar 2015. godine – Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o izvršenju i obezbeđenju kojim je predviđeno da izvršitelji budu nadležni za sprovođenje svih izvršenja, izuzev izvršenja u porodičnim sporovima i vraćanju zaposlenog na rad, koje ostaje u nadležnosti sudova.

Detaljnije…

VLADI SRBIJE

slađanka milosevic    Poštovani, Sindikat pravosuđa Srbije pozdravlja vašu nameru da uredite sistem plata u javnom sektoru. Međutim, ne možemo da aplaudiramo samo nameri, jer sadržina radne verzije zakona o sistemu plata u javnom sektoru nije u skladu sa namerom. Zbog toga Sindikat pravosuđa Srbije ostaje pri svom stavu i zahteva od vas da povučete iz javne rasprave navedenu radnu verziju i sačinite novu, uz aktivnije učešće sindikata, koja će odgovarati stvarnom stanju i procesu promena. Detaljnije…

Inicijativa Ustavnom sudu

ustavni-sud-foto-D-JEVREMOVICHSindikat pravosuđa Srbije podneo je Ustavnom sudu Srbije inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredbe člana 4. stav 2. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama koji propisuje da koeficijent, osim složenosti, odgovornosti i stručne spreme, sadrži i dodatak na ime ishrane tokom rada i regresa za godišnji odmor. Ovo zbog toga što su zaposleni u pravosuđu diskriminisani u odnosu na druge korisnike javnih sredstava jer zaposleni u sudovima, tužilaštvima i zatvorima ove naknade ne primaju godinama. Izražavamo sumnju da se, možda, novac za to izdvaja i nenamenski troši.

Prilog: Inicijativa Ustavnom sudu Republike Srbije

Tekst preuzet sa sajta Sindikata pravosuđa Srbije