IZVEŠTAJ SA SEDNICE REPUBLIČKOG ODBORA

Sindikat pravosuđa Srbije

Sindikat pravosuđa Srbije

Na svojoj sednici održanoj 24. decembra 2015. godine, Sindikat pravosuđa Srbije, između ostalih, doneo je i odluku da zaposleni stupe u štrajk upozorenja 11. januara 2016. godine zbog treće redukcije zaposlenih. Ne pristajemo na ponovno uzaludno žrtvovanje zaposlenih u pravosuđu, kako onih na neodređeno tako i onih na određeno radno vreme. Naprotiv, zahtevamo da se svi zaposleni na određeno vreme prime u radni odnos na neodređeno radno vreme zato što potreba za njihovim radom postoji. Istovremeno, zahtevaćemo i objašnjenje kako je moguće da je JP EPS, pored zabrane zapošljavanja, u 2014. godini uspeo da zaposli 4.812 lica.

Obaveštenje o donetoj odluci dostavićemo ministru pravde, kao i zahtev da se urade novi pravilnici o sistematizaciji radnih mesta ali tek nakon utvrđivanja potreba posla i jasnih kriterijuma. U izradi sistematizacija trebalo bi da učestvuju i rukovodioci pravosudnih organa i sindikat.

Osim prethodnog, razmatran je i predlog da se zahteva smena ministra pravde. Međutim, a s obzirom na činjenicu da premijer bira svoje saradnike i „meri njihov učinak i prolazno vreme“, mi ćemo ga zamoliti da sa nama podeli informacije iz izveštaja o radu ministra Selakovića kojim je on zadovoljan. Imamo pravo da saznamo na osnovu čega je ministar pravde tako uspešan a predstavlja resor koji je više nego neuspešan.

O daljim aktivnostima, a biće ih, zaposleni će biti blagovremeno obavešteni.

IZVOR: Sindikata pravosuđa Srbije

Be Sociable, Share!