SSSS – Obaveštenje članstvu

U cilјu istinitog informisanja članstva i sprečavanja dalјih dezinformacija koje se odnose na izmene Zakona o radu, predsednik SSSS Ljubisav Orbović uputio je dopis predsednicima samostalnih sindikata i sindikata na teritoriji.

  • Predsedncima samostalnih sindikata
  • Predsednicima samostalnih sindikata na teritoriji

Detaljnije…

Šta nam donosi novi Zakon o radu

Према нацрту новог закона о раду, чија се примена очекује од јула, радници ће моћи да иду на одмор већ после месец дана рада, пробни рад би трајао најдуже шест месеци, а због новог обрачуна минулог рада плата би била мања и до 15 одсто месечно. Detaljnije…

Čestitke izabranim predsednicima sudova

                           Čestitamo izabranim predsednicima sudova i želimo uspeha u daljem radu.

Organizacija sindikata

Osnovnog suda u Požarevcu

Izabrani predsednici sudova

Narodna skupština je na sednici 23.maja 2014.godine donela odluke o izboru predsednika osnovnih, viših, privrednih i prekršajnih sudova. Izabran je ukupno 141 predsednik sudova a na osnovu predloga Visokog saveta sudstva.

Za predsednika Višeg suda u Požarevcu izabran je sudija Dragan Vučićević iz Požarevca, za predsednika Osnovnog suda u Požarevcu izabran je sudija Dobrica Živković iz Požarevca, za predsednika Privrednog suda u Požarevcu izabran je sudija Siniša Nedeljković iz Požarevca, za predsednika Prekršajnog suda u Požarevcu izabrana je sudija Slavica Petrović iz Požarevca.

izbor predsednika osnovnih sudova 2014.

izbor predsednika visih sudova 2014.

izbor predsednika privrednih sudova 2014.

izbor predsednika prekrsajnih sudova 2014.

Obaveštenje o sportskim susretima

Obaveštavam vas da se planirani sportski susreti odlažu na određeno vreme, odnosno za kraj septembra ili početak oktobra, o čemu ćete biti naknadno obavešteni kada budemo precizirali tačan termin sa davaocem usluga.

S tim u vezi, obaveštavam vas i da se rok za uplatu ostatka ugovorenog iznosa pomera, odnosno da je produžen do 15. septembra. Prijavljenim sindikalnim organizacijama preporučujem da na ime ostatka duga nastave da vrše uplate u kontinuitetu od svakog dela zarade.

Predsednica

Slađanka Milošević

 

Tekst u celosti preuzet sa www.sind-prav.org.rs

Solidarnost i humanost

SINDIKAT PRAVOSUĐA SRBIJE uplatiće 300.000 dinara na namenski račun za otklanjanje posledica poplave kao prvu pomoć ugroženima od elementarne nepogode, a u narednom periodu će organizovati još akcija sa ciljem da se pomogne građanima u nevolji.

Pozivamo i druge sindikate da se odazovu akciji i daju svoj doprinos. Ovo je ispit za solidarnost.

Preuzeto sa sajta Sindikata pravosuđa Srbije.

Izveštaj o reformi pravosuđa

 savet-za-b-p-k

Savet za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu Savet) je vršio analizu rada pravosuđa od momenta kada je konačno utvrđeno da reforma pravosuđa nije uspela pa do danas sa ciljem da se utvdi da li je u ovom periodu došlo do poboljšanja u oblasti: nezavisnosti pravosuđa, materijalnog stanja pravosuđa, stručnosti, odgovornosti, efikasnosti, dostupnosti pravdi i javnosti rada pravosuđa. Detaljnije…