Sastanak u Ministarstvu pravde

nikola-selakovic-minster-of-justiceNa inicijativu Sindikata pravosuđa Srbije, dana 23.2.2016. godine, održan je sastanak u Ministarstvu pravde sa Nikolom Selakovićem, ministrom, kao i njegovim najbližim saradnicima iz kabineta i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Žučna rasprava vodila se oko nepoštovanja Posebnog kolektivnog ugovora u vezi sa skraćenim radnim vremenom u Specijalnoj zatvorskoj bolnici a u skladu sa aktima o proceni rizika radnog mesta koji akti nisu, prema rečima jednog od prisutnih, „naručeni“ nego su zakonska obaveza poslodavca. Upravnik SZB dr Paunović i direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija predložili su da se, bez donošenja pojedinačnih rešenja o skraćenom radnom vremenu na osnovu postojećih akata o proceni rizika radnog mesta, svima radno vreme skrati za sat. Prema rečima predlagača, ovo je dobro rešenje jer će zaposleni imati i dalje pravo na prekovremeni rad, a dobro je i za Specijalnu zatvorsku bolnicu koja, kao i druge ustanove za izvršenje krivičnih sankcija „pati“ od nedostatka zaposlenih, pa tako neće zapasti u poteškoće oko funkcionisanja. Sindikalna delegacija ovaj predlog nije prihvatila u ime zaposlenih u SZB nego je predloženo da takav predlog upravnik i direktor Uprave zajedno predstave zaposlenima na sastanku u SZB. Zaposleni mogu ali i ne moraju da prihvate ovaj predlog. Između ostalog, ukazano je i na druge probleme u srpskim zatvorima (nemogućnost korišćenja dnevne pauze, sprovođenje konkursa za stražare u Novom Sadu, zabrane napredovanja u nekim zatvorima), kao i neke štetočinske pojave na čijem se suzbijanju radi, o kojima ministar nije obavešten.

Nakon što je ministru pravde skrenuta pažnja da svi mogu da krše propise ali da on to ni u kom slučaju ne sme, a što trenutno radi kršeći postojeće pravilnike o merilima za određivanje broja sudskog i javnotužilačkog osoblja, ministar je rekao da će formirati radnu grupu za izradu merila a da će sa Sindikatom o tome da razgovara. Nadamo se da nije prekasno, imajući u vidu to da se čeka potpisivanje novih „tesno skrojenih“ pravilnika o sistematizaciji na osnovu Odluke Vlade o maksimalnom broju zaposlenih. Doduše, ministar je rekao da je ovo, možda, i oproštajni sastanak.

Prekovremeni rad i pripravnost se isplaćuju, ali nam je skrenuta pažnja da je budžet prekoračen za 10 % zbog tih isplata. To, opet, govori u prilog tvrdnji da su zaposleni prinuđeni da rade više prekovremeno zbog manjka radnika. Bilo je malo reči o pravosudnom budžetu, ali ne o posebnom i nezavisnom, već o nametnutom u vidu limita i kvota ministra finansija u koje moraju da se uklapaju pravosudni organi, o budžetskim /ne/mogućnostima, centralizovanom računu, prinudnoj naplati…

Jedino sigurno, prema rečima našeg poslodavca, jeste isplata materijalne pomoći do kraja nedelje i dalje po ustaljenoj dinamici. Obećanje premijera o jednokratnoj pomoći ostaje ali se ne zVna kada će biti realizovano.

Obavestili smo ministra da će Sindikat zaposlenima kojima je radno mesto udaljenije od 50 km preporučiti da podnesu zahtev za isplatu dodatka za odvojen život. Zaposlenima u Prekršajnom apelacionom sudu čija deca nisu ostvarila pravo na novogodišnji poklon sugerisaćemo da se obrate rukovodiocu organa pisanim zahtevom za isplatu tog prava i, korak po korak, sve do Upravnog suda. Nećemo se baviti otkrivanjem odgovornog za ovaj „novogodišnji propust“ nego načinima za ostvarivanje zakinutog prava.

IZVOR: Sindikat pavosuđa Srbije

Be Sociable, Share!