PONEŠTO O NACRTU ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Nacrt zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru od početka nije dobio podršku Sindikata pravosuđa Srbije jer smatramo da ograničava pravosuđe, i da se podela vlasti morala prepoznati i kod ovog zakona. Zaposleni u pravosuđu bi morali da imaju poseban tretman baš zahvaljujući podeli vlasti.

Nacrt zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ne uređuje pitanje zarada svih koji se finansiraju iz budžeta na celovit način. I dalje su izuzeta javna preduzeća i privredna društva od lokala do Republike. Doduše, popravljena je prva verzija nacrta zakona pa su sada obuhvaćene i plate funkcionera ali nisu obuhvaćena niti ograničena njihova druga, ali za budžet i sve nas, problematična primanja.

Do sada je bila situacija da su državni službenici i nameštenici u pravosuđu primali niže naknade za bolovanje i godišnji odmor shodno odredbama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika. Međutim, nacrt ovog zakona ide u prilog zaposlenima u pravosuđu jer će, ukoliko se usvoji zakon, naknada za bolovanje iznositi 65% prosečne dvanaestomesečne plate zaposlenog a naknada za godišnji odmor biće, takođe, prosečna dvanaestomesečna plata zaposlenog. Ovakvo rešenje propisuje i Zakon o radu. Procenat minulog rada ostaje isti kao što je bio ali se priznaje rad u svim organima, organizacijama i službama navedenim u članu 1. nacrta zakona kao činiocima javnog sektora. Što se tiče naknade za topli obrok i regres, ništa se nije promenilo. Razlika je u tome što su ove naknade izdvojene iz koeficijenta i koje nam nisu isplaćivane. Na primer, u javnim preduzećima, ove naknade na mesečnom nivou iznose oko 15.000 dinara. Prema nacrtu zakona, odluku o visini ovih naknada donosi Vlada Srbije, uz prethodno pribavljeno mišljenje Socijalno-ekonomskog saveta kada se za to steknu uslovi u budžetu.

Na kraju, dok se ne usvoji sve prethodno nam i ne znači. Ono što je značajno za pravosuđe jeste činjenica da su državni službenici i nameštenici taoci Ministarstva pravde. Naime, sredstva u Budžetu za pravosudne službenike, u odnosu na 2015. godinu, umanjena su za 5%. Ovo smo saznali iz dopisa Ministarstva pravde od 8.2.2016. godine kojim se mole sudovi i tužilaštva da preduzmu neophodne mere pri donošenju rešenja o napredovanju i isplati dodataka jer može biti ugrožena redovna isplata zarada za službenike.

Mi tražimo ravnopravan tretman sa svima koji se finansiraju iz Budžeta. Ne tražimo više od zakona ali ne pristajemo ni na manje. Lično premijer, na sastanku 6.2.2016. godine u Vladi Srbije, rekao je ministru finansija da Vlada zbog svoje nesposobnosti i neodlučnosti u sprovođenju nekih mera, ne može teret da prebacuje na sindikate i zaposlene, i da novac za plate ne sme da fali. Rekao premijer, i tačka. Nadamo se da to nije bila predstava za javnost zbog predstojećih izbora.

IZVOR: Sindikat pravosuđa Srbije

Be Sociable, Share!