OBAVEŠTENJE ZA ZAPOSLENE U RADNOM ODNOSU NA ODREĐENO VREME

Imajući u vidu činjenicu da veliki broj zaposlenih u pravosudnim organima Srbije imaju zasnovan radni odnos na određeno vreme u dužem vremenskom periodu, kao i to da kod većine postoji strah da tuže poslodavca zbog povrede prava jer se plaše otkaza, Sindikat pravosuđa Srbije u ime svojih članova pokrenuće spor pred nadležnim sudom kako bi se zaštitila njihova zakonska prava.

Iako bi radni odnos na određeno vreme trebalo da bude izuzetak on je u pravosudnim organima postao pravilo. Sindikat želi da pomogne eksploatisanim članovima da savladaju strah i probude buntovnike u sebi.

Zato molim zaposlene, koji su članovi Sindikata pravosuđa Srbije, i koji se nalaze u radnom odnosu na određeno vreme zbog „privremeno“ (više godiina) uvećanog obima posla, odnosno koji po tom osnovu rade duže od dve godine, da dostave pisanu saglasnost (model u prilogu) Sindikatu pravosuđa Srbije, fotokopije svih rešenja o zasnivanju radnog odnosa na određeno vreme, fotokopiju pristupnice (dokaz o članstvu), kao i platnu listicu (dokaz o plaćanju članarine) kako bi Sindikat pokrenuo spor pred nadležnim sudom.

Posebno napominjemo da saglasnost nije potrebno overavati jer je dovoljno samo da ste član našeg sindikata, kao i to da će troškove eventualnog spora snositi Sindikat pravosuđa Srbije.

IZVOR: Sindikat pravosuđa Srbije

Na sajtu Sindikata pravosuđa Srbije može se preuzeti model saglasnosti (www.sind-prav.org.rs)

Be Sociable, Share!