VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA ZAPOSLENE

Sindikat pravosuđa Srbije, uz posredovanje Agencije za mirno rešavanje radnih sporova, zaključio je Poseban sporazum o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora sa Ministarstvom pravde 24. maja 2013. godine. Potpisanim sporazumom Ministarstvo pravde obavezalo se da obračunava plate na drugačiji način koji bi bio usklađen sa visinom cene sata za najjednostavniji rad utvrđene Odlukom Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, za sve zaposlene u sudovima, tužilaštvima i zatvorima, zaključno sa IV stepenom stručnosti, izuzev zaposlenih u posebnim odeljenjima koji primaju duple plate. U skladu sa tim, Ministarstvo pravde obavezalo se i da će obezbediti potrebna finansijska sredstva i druge preduslove za isplatu plata obračunatih na dogovoreni način.

Međutim, iako imamo potpis i pečat Ministarstva pravde, iako ovaj Sporazum u skladu sa Zakonom o Agenciji za mirno rešavanje radnih sporova ima snagu sudske izvršne isprave, u stvarnosti nije zaživeo. Imajući u vidu to da je Ministarstvo pravde dobrovoljno potpisalo Sporazum, Sindikat pravosuđa Srbije podneo je predlog za prinudno izvršenje i tako pokrenuo izvršni postupak pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu. Iako u izvršnom postupku važi načelo hitnosti, naš postupak traje evo već treću godinu. Protiv postupajućih sudija zbog odugovlačenja postupka podnećemo inicijativu za razrešenje sa funkcije.

Pokretanjem izvršnog postupka Sindikat zastupa kolektivna prava ali po Zakonu o radu potraživanja iz radnog odnosa zastarevaju u roku od tri godine, pa je neophodno da svi zaposleni podnesu zahtev za obračun i isplatu plate po navedenom Sporazumu kako bi prekinuli tok zastarelosti potraživanja. Kako je navedeni sporazum potpisan 24. maja 2013. godine, veoma je važno podneti zahtev do 24. maja 2016. godine.

Ovo je prvi korak zbog toga što se, prema Zakonu o državnim službenicima, pri odlučivanju o pravima i dužnostima državnog službenika primenjuje zakon kojim se uređuje opšti upravni postupak. Ako bismo podneli tužbe pre pokušaja da kroz upravni postupak ostvarimo prava, sudovi bi mogli da ih odbace kao nedozvoljene.

 zahtev_obracun_16 – model zahteva

poseban_sporazum_16 – Sporazum

Izvor: Sindikat pavosuđa Srbije

Be Sociable, Share!